Gymnázium

Poloha:Praha 8
Typ:návrh jednotlivých místností školy
Velikost:cca 150 m2
Realizace:spolupráce na návrhu interiéru s architektonickým studiem ARCHPORT, kompletní realizace
Termín:2016, 2017

Vedením školy jsme byli požádáni o návrh na úpravu dvou nevyužitých učeben s přeměnou na zasedací místnost a studovnu, kde by mohli studenti trávit čas při volných hodinách nebo po skončení vyučování. Ti studovnu hojně využívají. Na přání profesorského sboru byla vyčleněna další nevyužitá místnost, která byla upravena jako „klidová zóna profesorského sboru“.
Naše spolupráce pokračovala o prázdninách další fází úprav školy. Tentokrát jsme byli požádáni o přeměnu nevyužívané tělocvičny na aulu, dále o kompletní rekonstrukci sociálních zařízení a přeměnu staré, nepoužívané kotelny na fitness. Celá rekonstrukce, kterou jsme dodávali „na klíč“, trvala dva měsíce o letních prázdninách a vystřídalo se zde množství dodavatelů. Hlavním partnerem pak byli architekti studia Archport.
Výsledek posuďte sami.